naslovna prodaja usluge reference aktuelnosti download kontakt
slide show
 
USLUGE
ELEKTRONIX vrši isporuku, ugradnju, povezivanje i puštanje pod napon, kompletnu elektro opremu jake i slabe struje: trafo stanice, razvodni ormani, rasveta, viseći materijal – galanterija (prekidači, utičnice, ...), gromobranska instalacija, instalacije strukturne kablovske mreže, video nadzora, ozvučenja, protiv provale, kontrole pristupa, protiv požara, alarmnih sistema, interfona i svih drugih komponenti iz sektora elektro potrošača.
Elektroinstalacija jake struje
Elektroinstalacija slabe struje
Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija je kompletna instalacija koja omogućava da se jedan objekat zaštiti od dejstva atmosferskog pražnjenja.
ElektroniX isporučuje i montira klasnicnu gromobransku instalaciju i gromobransku instalaciju sa uređajem za rano startovanje.
Gromobrani sa uređajem za rano startovanje predstavljaju najjednostavniji a često i jedini mogući izbor zaštite objekata i  prostora od atmosferskog pražnjenja.
Moguća zona zaštite je do 100m u poluprečniku.


Pametne instalacije-Smart Home
za vise informacija kliknite ovde!!!
Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
Provera ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija pored vizuelnog podrazumeva i  ispitivanje instalacija električnim merenjem.Merenjem instalacija na vreme se otkrivaju nepravilnosti i kvarovi koji bi u budućnosti mogli biti uzrok požara na instalacijama ili po čoveka fatalnog električnog udara.
ElektroniX poseduje merni instrument METREL-3105EU za ispitivanje instalacija koji ispunjava zahteve međunarodnog standarda IEC61557.
Projektovanje električnih i gromobranskih instalacija