naslovna prodaja usluge reference aktuelnosti download kontakt
slide show
 
USLUGE
ELEKTRONIX vrši isporuku, ugradnju, povezivanje i puštanje pod napon, kompletnu elektro opremu jake i slabe struje: trafo stanice, razvodni ormani, rasveta, viseći materijal – galanterija (prekidači, utičnice, ...), gromobranska instalacija, instalacije strukturne kablovske mreže, video nadzora, ozvučenja, protiv provale, kontrole pristupa, protiv požara, alarmnih sistema, interfona i svih drugih komponenti iz sektora elektro potrošača.
Elektroinstalacija jake i slabe struje
Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija je kompletna instalacija koja omogućava da se jedan objekat zaštiti od dejstva atmosferskog pražnjenja.
ElektroniX isporučuje i montira klasnicnu gromobransku instalaciju i gromobransku instalaciju sa uređajem za rano startovanje.
Gromobrani sa uređajem za rano startovanje predstavljaju najjednostavniji a često i jedini mogući izbor zaštite objekata i  prostora od atmosferskog pražnjenja.
Moguća zona zaštite je do 100m u poluprečniku.


Pametne instalacije-Smart Home
SMART HOME podrazumeva automatizovan i bežični način upravljanja uređajima u kući ili poslovnom prostoru.
Upravljanje se radi direktnim zadavanjem komande na telefonu ili tabletu, kao i podešavanjem vremenskog rasporeda za svaku od podržanih funkcija u Vašoj pametnoj kuć
i.
Za vise informacija kliknite ovde!!!
Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
Provera ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija pored vizuelnog podrazumeva i  ispitivanje instalacija električnim merenjem.Merenjem instalacija na vreme se otkrivaju nepravilnosti i kvarovi koji bi u budućnosti mogli biti uzrok požara na instalacijama ili po čoveka fatalnog električnog udara.
ElektroniX poseduje merni instrument METREL-3105EU za ispitivanje instalacija koji ispunjava zahteve međunarodnog standarda IEC61557.
Projektovanje električnih i gromobranskih instalacija
Projektovanje je važna tehnička faza koja prethodi izradi ili rekonstrukciji električne instalacije.Prema svojoj nameni projekat može biti:generalni, idejni, glavni, izvođački i projekat izvedenog stanja.