naslovna prodaja usluge reference aktuelnosti download kontakt
slide show
 
Aktuelnosti << Nazad
PAMETNA KUĆA™
Postavljeno: 02.03.2012.


PAMETNA KUĆA™ je koncept modernog domaćinstva i življenja u njemu. Kuća je "pametna" jer se "prilagođava" trenutnoj aktivnosti, raspoloženju, navikama i životnom stilu svakog ukućana, a pritom ostvaruje energetske uštede. PAMETNA KUĆA™ je sistem kućne automatike maksimalno jednostavan za korišćenje održavanje i ugradnju. Smisao ovog naprednog tehnološkog rešenja je povećanje kvaliteta stanovanja.

PAMETNA KUĆA™ je koncept modernog domaćinstva i življenja u njemu. Kuća je "pametna" jer se "prilagođava" trenutnoj aktivnosti, raspoloženju, navikama i životnom stilu svakog ukućana, a pritom ostvaruje energetske uštede. PAMETNA KUĆA™ je sistem kućne automatike maksimalno jednostavan za korišćenje održavanje i ugradnju. Smisao ovog naprednog tehnološkog rešenja je povećanje kvaliteta stanovanja.

Pored životnog stila, komfora, bezbednosti i sigurnosti stanara, racionalnog korišćenja uvek oskudnih vremenskih resursa, koncept podrazumeva i izgradnju i prisustvo svesti o potrebi za pažljivim i racionalnim iskorišćavanjem energetskih resursa, čija će ekonomska cena biti sve veća, a globalna raspoloživost sve manja, u novom veku.

Zadovoljiti potrebe za kvalitetnijim životom savremenog domaćinstva, a pritom ostvariti značajne energetske uštede, prevashodni je zadatak kućne automatike. Postizanjem optimalnog odnosa između ove dve naizgled korelativne veličine, kućna automatika postiže svoj puni smisao i korisnost.

Koncept PAMETNA KUĆA™ zasnovan je na korišćenju X10 protokola prenosa upravljačkog digitalnog signala kroz postojeću elektroenergetsku instalaciju, koji je praćen SWT (Security Wireless Technology) standardom. Ovaj protokol i standard uz usklađenost sa svim sigurnosnim i bezbednosnim zakonskim normamau najrazvijenijim zemljama, pruža mogućnost da se sistem implementira bez dodatnih i naknadnih građevinskih radova i projektovanja posebne paralelne instalacije, kako na objektima u izgradnji, tako i na stambenim jedinicama koje su već u funkciji. Pokrivajući do 256 različitih uređaja, ovaj princip višestruko smanjuje ekonomsku cenu, uz istovremeno očuvanje i unapređenje funkcionalnosti, značajno povećava broj potencijalnih korisnika i veoma uprošćava samu ugradnju.

Modularni pristup i LEGO™ sistem omogućava nam da uvek možemo da projektujemo optimalan, fleksibilan i integrisan sistem koji će se u potpunosti prilagođavati specifičnom načinu i stilu života, trenutnim aktivnostima raspoloženju i navikama ukućana. Takođe, sistem je potpuno otvoren za eventualnu dalju nadogradnju u slučaju novih potreba, prilagođavanja, reprogramiranja, tako da je obezbeđen uvek 100% stepen iskorišćenja i uvek optimalan odnos između cene i korisnosti sistema.

Koristeći i sažimajući višegodišnja iskustva iz razvoja i eksplatacije sistema kućne automatike u najrazvijenijim zemljama (prepoznatljivi komercijalni nazivi su SMART HOME, SMART HOUSE, INTELLIGENT HOME, HOME AUTOMATION, HOME CONTROL, POWER HOUSE, DOMOTICO, Умный дом, ...), PAMETNA KUĆA™ je koncipirana kao sistem kućne automatike maksimalno jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju i kao napredno tehnološko rešenje u službi povećanja kvaliteta stanovanja, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.